Zachodniopomorskie Shorty'18

 

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 25.04.2018


Zachodniopomorskie Shorty to 8 edycja konkursu filmów krótkometrażowych prezentujących produkcje i twórców związanych z województwem zachodniopomorskim. Tematyka i forma zgłaszanych produkcji jest dowolna,  mogą to być: fabuły, dokumenty, reportaże, making of, video art, animacje. Jednynym ograniczeniem jest czas trwania, który nie może przekroczyć 30 minut. Pokaz finałowy konkursu odbędzie się w czerwcu w ramach Szczecin European Film Festival'18. Zwycięzca zostanie wybrany głosami publiczości i Jury.

Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 25.04.2018 r. W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię wglądową drogą mailową na competition@seff.pl; lub na adres pocztowy: Stowarzyszenie OFFicyna, al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, Polska z dopiskiem "Zachodniopomorskie Shorty'18". Szczegóły odnośnie naboru znajdują się w Regulaminie konkursu Zachodniopomorskie Shorty'18.

Zgłoszenie filmu do konkursu równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu konkursu Zachodniopomorskie Shorty'18 oraz informacji zawartych w formularzy zgłoszeniowym.


Produkcje filmowe można zgłaszać poprzez formularz dostępny poniżej.

 
 
Organizator
Stowarzyszenie OFFicyna
 
Dyrektor festiwalu
Bartosz Wójcik, Programme Director
Dana Jesswein, Managing Director
 
 

Menu

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o wypełnienie formularza. Pola zaznaczone "*" są obowiązkowe.


INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z Regulaminem Szczecin European Film Festival, Zachodniopomorskie Shorty ’18 Komisja Programowa zastrzega sobie prawo do możliwości prezentacji zgłoszonych produkcji również w Programie Towarzyszącym.


*
*
*
*
*
*

INFORMACJE TECHNICZNE:

Możliwość projekcji innych formatów niż podane powyżej musi być ustalone indywidualnie z organizatorem.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

*
*
*
*
*

Producent *

*
*
*
*

Koproducent/-ci

Zgłaszający (właściciel praw) *

*
*
*
*
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
*

ZACHODNIOPOMORSKIE SHORTY '18 – REGULAMIN

 

 1. Do Zachodniopomorskich Short'ów dopuszczone zostaną filmy nieprzekraczające 30 minut, dostarczone osobiście lub pocztą do biura Stowarzyszenia OFFicyna (al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin) na płycie DVD, zewnętrznym dysku twardym lub pendrive'ie w formatach: DVD-Video, MP4, AVI, MPEG. Można też przesłać link do filmu, np. Vimeo, Youtube itp. lub umieścić plik z filmem na stronie internetowej, serwerze. Zgłoszenie filmu w innym formacie niż wymienione należy skonsultować z organizatorem.

 2. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 filmy.

 3. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 25.04.2018 r.

 4. Data produkcji nie może być późniejsza niż 01.01.2017 r.

 5. Zgłaszane utwory nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i obyczajowością. Poza tym tematyka i forma filmów jest dowolna.

 6. Zgłaszający musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonych utworów.

 7. Dodatkowo należy przesłać: krótkie streszczenie filmu (max. 90 słów); listę dialogową w języku angielskim i ewentualnie niemieckim (jeżeli istnieje); bio i filmografię reżysera (prosimy o podawanie tytułów oryginalnych); kadry z filmu (min. 3 sztuki); zdjęcie reżysera (min. 1 sztuka).

 8. Niespełnienie warunków w ust. 1- 7 będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu

 9. Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu Festiwalu.

 10. Filmy będą prezentowane w ramach pokazu finałowego w Szczecinie w ramach Szczecin European Film Festival'18, a wybrane produkcje podczas pokazów specjalnych SEFF on the Road w polskich i niemieckich miastach.

 11. Publiczność uczestnicząca w pokazie finałowym otrzyma kartę do głosowania z listą prezentowanych tytułów. Po prezentacji wszystkich tytułów odbędzie się głosowanie publiczności i powołanego przez organizatora jury, które wyłoni zwycięzce.

 12. Zgłaszający wyraża zgodę na bezpłatną emisję filmu w ramach pokazu konkursowego Zachodniopomorskich Shortów oraz programu Szczecin European Film Festival'18.

 13. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie fragmentów filmu do działań promocyjnych przeprowadzanych przez organizatora w ramach konkursu Zachodniopomorskie Shorty.

 14. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia wybranych fragmentów (do 3 min.) zakwalifikowanych filmów do działań promocyjno-informacyjnych festiwalu SEFF '18 (np. trailer festiwalowy, audycje telewizyjne, etc.).

 15. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia przekazanych informacji o filmie i jego twórcach na stronie Festiwalu, w mediach społecznościowych (np. Facebook) oraz we wszystkich publikacjach promocyjnych (np. katalog, zeszyt programowy, informacje prasowe, itp.).

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z przekazanych materiałów w ramach działań promocyjnych związanych z Festiwalem zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu tegorocznej edycji.

 17. Zgłaszający powierza Organizatorowi, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), prawo do przetwarzania danych osobowych.

 18. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.

 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.